Böcker

Böckerna som vi medverkat i går att beställa direkt från förlaget, via din närmaste bokhandel eller genom de olika distributörer som vi länkat till från vår webbplats. Artiklar eller rapporter som är tillgängliga utan kostnad hittar du här.

Jag är Roxy
Roxy Jansson Stening, Susanne Fransson
Virens förlag 2022, ISBN 978-91-988003-4-0, 116 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.

Diskrimineringslagen - en kommentar, tredje upplagan
Susanne Fransson, Eberhard Stüber
Norstedts juridik 2021, ISBN 978-91-39-02299-2, 685 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.

Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter
Susanne Fransson, Per Norberg
Premiss förlag 2017, ISBN 978-91-86743-65-9, 221 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på länken nedan för att köpa boken.

Makt och inflytande i arbetslivet
(red) Margaretha Holmqvist. Kapitel av Susanne Fransson och Eberhard Stüber.
Premiss förlag 2016, ISBN 978-91-86743-53-6, 296 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.

Diskrimineringslagen - en kommentar, andra upplagan + supplement 2017 om aktiva åtgärder
Susanne Fransson, Eberhard Stüber
Norstedts juridik 2015, ISBN 978-91-39-11429-1, 619 sid.
Beställ

Går ej att beställa

Klicka på länken för att köpa boken.

Yttrandefrihet och whistleblowing - Om gränserna för anställdas kritikrätt
av Susanne Fransson
Premiss förlag 2013, ISBN 978-91-86743-34-5, 170 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.

Tarifflöner och individuell lönesättning. En studie om kvinnors och mäns löner i transportsektorn
av Susanne Fransson (red.), Monica Andersson Bäck, Eberhard Stüber, Jenny Säve Söderbergh
Nätverket jämställda löner 2011, ISBN 978-91-633-8922-1, 152 sid.
Beställ

Beställ boken här

Beställ boken genom att maila till info@diskrimineringslagen.se
Pris 150:- för boken. Frakt tillkommer.

Diskrimineringslagen - en kommentar, första upplagan
av Susanne Fransson, Eberhard Stüber
Norstedts juridik 2010, ISBN 978-91-39-11066-8, 632 sid.
Går ej att beställa

Går ej att beställa

Nio perspektiv på jämställdhet. En antologi om kvinnors och mäns löner
Ann-Marie Eberö (red), antologi. Separata bidrag av Susanne Fransson och Eberhard Stüber.
Medlingsinstitutet 2009, ISBN 978-91633-4263-9, 134 sid.
Ladda ner [modal-box=order-nio-perspektiv]

Ladda ner boken här

Klicka på länken för att ladda ner boken.

Att lagstifta om diskriminering
Susanne Fransson, Per Norberg
SNS förlag 2007, ISBN 978-91-85695-22-5, 138 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.

Nio perspektiv på jämställdhet. En antologi om kvinnors och mäns löner
Ann-Marie Eberö (red), antologi. Separata bidrag av Susanne Fransson och Eberhard Stüber.
Medlingsinstitutet 2009, ISBN 978-91633-4263-9, 134 sid.
Ladda ner

Ladda ner boken här

Klicka på länken för att ladda ner boken.

Marknaden – saklig grund för lönesättning? En fråga tio svar
Susanne Fransson (red), antologi. Separata bidrag av Susanne Fransson och Eberhard Stüber.
Norstedts juridik 2007, ISBN 978-91-39-10905-1, 246 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.

Lönediskriminering. En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag.
Susanne Fransson
Iustus förlag 2000, ISBN 91-7678-455-X, 530 sid.
Beställ

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.