Tarifflöner och individuell lönesättning. En studie om kvinnors och mäns löner i transportsektorn

av Susanne Fransson (red.), Monica Andersson Bäck, Eberhard Stüber, Jenny Säve Söderbergh

Nätverket jämställda löner 2011, ISBN 978-91-633-8922-1, 152 sid.

Studien omfattar fyra avtalsområden inom transportsektorn; Tidningsdistribution, Bevakning och säkerhetsföretag, Landtransporter och Bensinstationer/bilvård. Sex kollektivavtal som reglerar löner och anställningsvillkor har analyserats. Studien innehåller intervjuer med arbetsgivar- och fackliga företrädare på lokal och central nivå. Materialet baseras dessutom på en enkät som besvarats av medlemmar i Transportarbetareförbundet, analys av lönedata samt genomgång av lönekartläggningar i en JämO granskning.

Beställ boken här

Beställ boken här

Beställ boken genom att maila till info@diskrimineringslagen.se
Pris 150:- för boken. Frakt tillkommer.