QR koder


Jag är Roxy Stening. Min livsvärld och mina erfarenheter

Hej och välkommen till vår bok
Vi som har skrivit boken är Roxy Jansson Stening och Susanne Fransson. Om du vill kontakta oss kan du göra det via roxy.stening@gmail.com eller susanneefransson@hotmail.com. Vi kommer att lägga in kommentarer till texten i boken fortlöpande. Vi kommer då att hänvisa till visst kapitel eller viss sida i boken.

 • 22.11.30. Intervju med Roxy i P4 Karlavagnen. Cirka 20 min. i början av sändningen.

 • Kapitel 1. Inledning – varför, varför, varför? Tips på böcker: Kapitel 2. Hur vi har arbetat och hur vi tänker. Fördjupningstips:
  Kapitel 3. Min uppväxt och min familj.

  Kapitel 4. Göteborg är en otillgänglig stad! Författarnas kommentarer:
  Kapitel 5. Livet med hjälp av personliga assistenter.
  Kapitel 6. Puberteten och jag. Författarnas kommentarer:
  Kapitel 7. Skolan en miljö med brister. Författarnas kommentarer:
  Kapitel 8. Alla mina hjälpmedel. Författarnas kommentarer:

  Kapitel 9. Min kropp och funktionsvariationer. Författarnas kommentarer:
  Kapitel 10. Anpassade kläder. Författarnas kommentarer:

  Kapitel 11. Mitt fritidsliv. Författarnas kommentarer:
  Kapitel 12. Vanliga dagar i mitt liv. Författarnas kommentarer:

  Kapitel 13. Min framtid. Författarnas kommentarer:

  Kapitel 14. Sammanfattande slutreflektioner: Författarnas kommentarer: