Diskrimineringsrätt

Ni har möjlighet att få svar på konkreta frågor som berör diskrimineringsjuridiken, information om rättspraxis, tolkning av lagfrågor och second-opinion i hantering av ärenden som rör
diskrimineringsjuridik.

Vi genomför utbildningar om diskrimineringslagen efter era önskemål. Utbildningar kan exempelvis handla om genomgång av diskrimineringslagens viktigaste delar för jurister, chefer, personalansvariga och/eller fackliga företrädare. Vi erbjuder också halvdags- och endagsföreläsningar kring ett aktuellt tema (t.ex. rekrytering och anställningsbeslut, sexuella trakasserier, diskrimineringsrätt för näringsidkare, diskrimineringsrätt för utbildningsanordnare m.m.) eller en nyhetsdag med det mest aktuella inom diskriminering och juridik. Ett aktuellt tema är
frågor om lönetransparens.

Vad är ni intresserade av?

  • Konsultation och utbildning
  • Sakkunnigutlåtanden
  • Diskrimineringstvister
  • Utredningar, forskning och offentligt samtal

Kontakta oss för en förfrågan