Arbetsrätt

Ni har möjlighet att få svar på konkreta arbetsrättsliga frågor, information om rättspraxis, tolkning av lagfrågor och second-opinion i hantering av arbetsrättsliga ärenden. Vi genomför arbetsrättsliga utbildningar efter era önskemål. Utbildningar kan exempelvis handla om genomgång av arbetsrättens viktigaste delar för chefer, personalansvariga och/eller fackliga företrädare. Vi erbjuder också endagsföreläsningar kring ett aktuellt tema (t.ex. anställningsskydd, stridsåtgärder m.m.) eller en nyhetsdag med det allra mest aktuella inom arbetsrätten.

Vad är ni intresserade av?

  • Konsultation och utbildning
  • Sakkunnigutlåtanden
  • Diskrimineringstvister
  • Utredningar, forskning och offentligt samtal

Kontakta oss för en förfrågan