Våra tjänster

Konsultation och utbildning

Som praktiserande jurister, lärare, forskare och utredare har vi många års erfarenhet av arbetsrätt, diskrimineringsrätt och lönefrågor. Susanne Fransson har lång erfarenhet av undervisning bl.a. i arbetsrätt, diskrimineringsrätt och socialrätt och som ansvarig för kursen ”Myndighetsutövning i socialt arbete”. Eberhard Stüber har under många år undervisat i ämnena avtalsrätt, konsumenträtt, hyresrätt, diskrimineringsrätt, arbetsrätt och offentlighet & sekretess och som kursansvarig (Juridik för det sociala arbetet). Vi kan erbjuda rådgivning och utbildning på det sätt som passar Era behov och önskemål - allt från ett gott råd till en fördjupande utbildning. Vi erbjuder våra tjänster till fackliga organisationer, arbetsgivare och arbetsgivarorganisationer, advokatbyråer, myndigheter och intresseorganisationer. Vi företräder inte enskilda i diskrimineringstvister.

Sakkunnigutlåtanden

Susanne Fransson utför sakkunnigutlåtanden vid tvister i domstol gällande diskrimineringsjuridik.

Utredningar, forskning och offentligt samtal

Vi söker kontinuerligt nya projekt för samarbete, forskning eller utredning. Vi är sedan många år verksamma inom olika nätverk med fokus på arbets- och diskrimineringsrätt samt kvinnors och mäns löner. Nätverket jämställda löner var aktivt fram till mars 2022.