E-post:
info@diskrimineringslagen.se

Webbplats:
www.diskrimineringslagen.se

Bostad:
Göteborg och Stockholm

Susanne Fransson

Utbildning

 • 2006.03.01 Docent i rättsvetenskap vid handelshögskolan Göteborgs universitet.
 • 2001.02 Juris doktorsexamen i civilrätt Göteborg.
 • 1991 Juris kandidat examen (180 poäng) Lund.
 • 1991 Högskoleexamen på Företags- och Förvaltningsjuridisk linje (160 poäng) Göteborg.
 • 1976 Förskollärarexamen (80 poäng) Göteborg.
Anställningar

 • Mellan 05.01.01 - 20.09.01 Lektor i rättsvetenskap vid Göteborgs universitet, Institutionen för socialt arbete.
 • 06.07.01 till 07.07.31 Forskarassistent i arbetsrätt vid Arbetslivsinstitutet i Stockholm.
 • 02.08 till10.03.31 Projektledare, arbetsrättsjurist vid Göteborgs universitet 20 procent av heltid. Fr o m 0501 som uppdrag.
 • 01.03 till 04.12.31 Lektor i juridik vid högskolan Trollhättan/Uddevalla.
 • 92.01 till 01.02 Adjunkt, doktorandanställning eller anställning som biträdande forskare i olika proportioner på juridiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Undervisning

Har undervisat och varit kursansvarig sedan 1992 för ett stort antal utbildningar på grundnivå och avancerad nivå inom allmän avtalsrätt, arbetsrätt, diskrimineringsrätt, socialrätt och lönefrågor m.m. Omfattande erfarenhet av uppdragsutbildningar för chefer och fackliga ombud i arbetsrätt.

Monografier

 • 2022 Jag är Roxy (119 s.), medförfattare Roxy Stening.
 • 2021 Diskrimineringslagen, en kommentar. Norstedts juridik. Tredje upplagan (679 s.), medförfattare Eberhard Stüber.
 • 2017 Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter. Premiss förlag (221 s.), medförfattare Per Norberg.
 • 2017 Diskrimineringslagen, en kommentar. Supplement till andra upplagan pga nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Wolters Kluwer (92 s.), medförfattare Eberhard Stüber.
 • 2015 Diskrimineringslagen. En kommentar. Andra upplagan. Norstedts juridik (619 s.), medförfattare Eberhard Stüber.
 • 2013 Yttrandefrihet och whistleblowing - Om gänserna för anställdas kritikrätt. Premiss förlag (170 s.).
 • 2010 Diskrimineringslagen. En kommentar. Norstedts juridik. Första upplagan (630 s.), medförfattare Eberhard Stüber.
 • 2007 Att lagstifta om diskriminering. SNS förlag Sthlm (138 s.), medförfattare Per Norberg.
 • 2000 Lönediskriminering. En arbetsrättslig studie av könsdiskriminerande löneskillnader och konflikten mellan kollektivavtal och lag. Akademisk avhandling IUSTUS förlag Uppsala (530 s.).
Antologier med redaktörskap

 • 2016 European Journal of Social Law 2014:4, Temanummer med nordiska bidrag om diskrimineringsrätt, (red) Kerstin Ahlberg, Susanne Fransson & Eberhard Stüber.
 • 2011 Tarifflöner och individuell lönesättning. En studie om kvinnors och mäns löner i transportsektorn (150 s.). Medförfattare Monica Andersson-Bäck, Jenny Säve-Söderbergh och Eberhard Stüber (red) Fransson.
 • 2007 Marknaden saklig grund för lönesättning? En fråga tio svar. Norstedts Juridik Sthlm (246 s.) (red) Fransson.

  • Vetenskapliga antologikapitel och artiklar

   • 2019, Rättssäkerhet för barn som åtalas för brott i och mot skolan. En rättsfallsstudie. Kapitel i Rättssäker utbildning (red. Sverker Scheutz), Iustus förlag, (42 s.)
   • 2019, Nya metoder för jämställda löner – insyn, rapportering och certifiering (medförfattare Eberhard Stüber), Kapitel i Festskrift till Örjan Edström, Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet / nr. 41 (13 s.)
   • 2018, Tre domar – en studie av begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet (17 s.). Arbetsmarknad & Arbetsliv årg 24, nr 1-2, 2018.
   • 2017 Skydd för den som slår larm - Nya normativa mönster i arbetsrätten. Kapitel i "Kapitel i Festskrift till Ann Numhauser-Henning", Juristförlaget i Lund.
   • 2016 Preventionspåslag och upprättelseersättning - nya konstruktioner av ersättning i diskrimineringstvister. Kapitel i "Sui generis, festskrift till Stein Evju", Universitetsforlaget.
   • 2016 Inflytande och makt över lönebildning och lönesättning (medförfattare Eberhard Stüber) (26 s.). Kapitel i "Makt och inflytande i arbetslivet", (red) Margaretha Holmqvist. Premiss förlag.
   • 2015 Women and Wildcats: Unofficial Women`s Strikes in Sweden in the 1970s and 1980s, 20s (medförfattare Christer Thörnqvist). International Journal on Strikes and Social Conflicts, Volume 1, Numer 6, June 2015.
   • 2014 Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och individuell lönesättning. En kommentar till målet AD 2013 nr 64 (medförfattare Eberhard Stüber). I festskrift till Catarina Calleman – i rättens utkanter, Iustus förlag .
   • 2013 Freedom of expression from a trade union perspective (medförfattare Eberhard Stüber) (19 s.). I Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red) Fejø,Neergarrd, Tvarnø & Ølykke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag.
   • 2012 Lex Maria- och Lex Sarah-bestämmelserna i ett arbetsrättsligt perspektiv (16 s.). I Nedslag i den nya arbetsrätten (red) Nyström, Edström & Malmberg. Liber.
   • 2012 Wage Surveys in an Academic Area (29 s.). I Scandinavian Women´s Law in the 21st Century (red) Nielsen & Tvarnø. Djøf Publishing.
   • 2011 Inledning och slutsatser (20 s.). I Tarifflöner och inidividuell lönesättning. En studie om kvinnors och mäns löner i transportsektorn (red) Susanne Fransson. Nätverket jämställda löner.
   • 2011 Jag har en plan – om regelförenkling och lagstiftning (15 s.) I Festskrift till Lotta Vahlne Westerhäll (red) Thomas Erhag m fl. Santérus förlag.
   • 2010 Berättigad och positiv särbehandling – undantag från likabehandlingsprincipen (26 s). I Vänbok till Ronnie Eklund (red) Kerstin Ahlberg.
   • 2009 Kvinnors strejker – en väg till rättvisa och jämställda löner? (15 s.) I Nio perspektiv på jämställdhet (red) Ann-Marie Egerö, Medlingsinstitutet Sthlm.
   • 2007 Åldersdiskriminering - Från Mangold till Paris (10 s). i Ungas framtidsvägar. Möjligheter och utmaningar. I (red) Thoursie & Olofsson, Agoras Årsbok 2007. Premiss förlag.
   • 2007 Sakkunniga - experter eller orakel? (20 s.) Marknaden - saklig grund för lönesättning? En fråga tio svar. I (red) Fransson, Norstedts Juridik Sthlm.
   • 2006 Gender, Wage Surveys and ‘Self reconstruction’ in the Swedish Labour Market (medförfattare C. Thörnqvist) (23 s.) Gender, Work and Organization Journal.
   • 2004 Samverkan och lönekartläggning – en rättsutveckling ( medförfattare Eberhard Stüber) (12 s.), Arbetsmarknad & Arbetsliv, årg 10, nr 3.
   • 2004 Gender, Bargaining Strategies and Strikes in Sweden (22 s. )(medförfattare C.Thörnqvist) in E.-M. Svensson, A. Pylkkänen and J.Niemi-Kiesiläinen (eds), Nordic Equality at a Crossroads – Feminist Legal Studies Coping with Difference, Aldershot: Ashgate.
   • 2003 Gender-specific Strategies for Industrial Action: The Swedish Case in Historical Perspective (23 s.) (medförfattare C.Thörnqvist) in D.Fleming and C. Thörnqvist (eds), Nordic Management-Labour Relations and Internationalization Converging and Diverging Tendencies, Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
   • 2002 Kvinnors fackliga strategier. Strejker och förhandlingar på en könsuppdelad arbetsmarknad. (medförfattare Christer Thörnqvist) I Kvinnor tar plats. (14 s.) Arbetsmarknad och industriarbete på 1900-talet. Arbetarrörelsens arkiv och bibliotek.
   • 2002 Senioritetsregler för piloter - ett brott mot fri rörlighet för arbetstagare. I red Lotta Vahlne Westerhäll, Rättssäkerhetsfrågor inom socialrätten, Norstedt Juridik. (21 s.)
   • 2001 Collective and individual strategies - women’s and men’s wages. I The Responsible Selves (red) Kevät Nousiainien et al. Ashgate (25 s.).
   • 2000 Equal pay for equal and comparable work - a question of law or a question of labour contract? I Family, Work and Women (red) Laura Kallioma. Nordiska ministerrådets serie (27 s.) Nord 200:4.
   • 2000 Freedom of Contract, Parity and Collective Regulation. The Development of Collective Labour Law in Sweden, 1734-1995 I The Rise and Development of Collective Labour Law (red) Richard Pries and Marcel van den Linden. Peter Lang Academic Publishers (40 s.).
   • 1995 Lönediskriminering - fenomen och strategi. I 13 kvinnoperspektiv på rätten (red) Gudrun Nordborg. IUSTUS förlag (25 s.).
  Debattartiklar

  • 19.05.06. Kan nya metoder stänga könslönegapet i EU? Debattartikel i Dagens Arena (medförfattare Eberhard Stüber).
  • 18.05.23 Samverkan för jämställda löner – vad är problemet?. Dagens Arena (medförfattare Örjan Edström och Eberhard Stüber).
  • 17.06.29 EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare. Lag & Avtal 6-7 2017 (medförfattare Eberhard Stüber).
  • 16.01 Kan lagstiftning lösa Tystnadens kultur? I Chefstidningen 1/2016.
  • 13.11.26. Skydda arbetsmarknadens whistleblowers. I Dagens Arena.
  • 10.11.13. Få törs slå larm om brister på jobbet I GP (medförfattare P-O Börnfelt)
  • 10.09.13. Lagen måste ändras den tillåter diskriminering Lag & Avtal webbtidning (medförfattare Eberhard Stüber).
  • 08.04.25. Bakläxa för nya diskrimineringslagen I GP (medförfattare Lena Svenaeus).
  • 03.06. Självsanering kan garantera sakliga löner (medförfattare Eberhard Stüber) i Lag&Avtal nr 6.
  • 01.10. Tillåtet jämföra äpplen och päron. Lag&Avtal nr 10.
  • 01.06. Fri hållning till EG-rätten. Lag&Avtal nr 6.
  • 99.04.19. Nya förtursregeln är gammal. I GP.
  • 99.02.20. Lik lønn for likt og likeverdig arbeid. I rapporten Kvinners arbeidsmarked.
  • 98.06. Måste valet stå mellan lag och avtal? I Lag&Avtal nr 6:98.
  • 98.02.19. SAF:s och LO:s myter om arbetsrätten. I Svenska Dagbladet.
  • 98.02.18. Pigdebatten också jämställdhetsfråga? I GP.
  • 97.05.04. Tryggheten är redan satt ur spel. I DN.
  • 95.12. Särbehandling ger rättvisa. Debattartikel i Götheborgske Spionen nr 8.
  • 95.09. Vilken väg väljer arbetsdomstolen? I Lag&Avtal nr 8:95.
  • 95.01. EU-anpassningen var inte tillräcklig. I Lag&Avtal nr 1:95.
  • 94.11.07. Könsneutralitet är en illusion. I Götheborgske Spionen vid Göteborgs universitet. (medförfattare Eva-Maria Svensson)
  • 94.10. Bakfram EU-anpassning. I tidskriften Lag&Avtal nr 8:94.
  • 94.10.17. Arbetsrätten förbättras om Sverige följer EES-avtalet. I tidskriften Arbetsmiljö.
  • 94.03.28. Använd lagen för att höja kvinnolöner. I GP (medförfattare Eva-Maria Svensson)
  Rapporter/utredningar

  • 2007.10. Diskrimineringslagstiftningen och folkbildningen (7 s.) utredning för RIO.
  • 2006.05. Rapport om samverkan och lönekartläggning JämOs 50-granskning och projekt 2004-2006 (40 s.) (medarbetare Monica Andersson).
  • 2003.11. Merger policy för piloter (4 s.) utredning för Pilotförbundet.
  • 2003.04. Lönekartläggning och handlingsplaner - en undersökning och analys av JämO:s granskning hösten 2002 (17 s.).
  • 2003.04. Nya regler avseende deltidsarbetande arbetstagare och arbetstagare med tidsbegränsad anställning (11 s.) utredning för Göteborgs universitet.
  • 2003.02. Anställningsskyddet vid företagsöverlåtelse (14 s.) utredning för Pilotförbundet.
  • 2003.01. Preskription av lönefordran (2 s.) utredning för Göteborgs universitet.
  • 2001.03. Senioritetsbestämmelser i kollektivavtal som hinder för fri rörlighet för arbetstagare (14 s.) utredning för Pilotförbundet
  • 2000 Att synliggöra löneskillnader mellan kvinnor och män. Background document. EUs ministermöte Norrköping. Rapport skriven tillsammans med Lena Johansson (SCB) och Lena Sveneaus (När.dep.). Regeringskansliet. (45 s.) Även översatt och publicerad på engelska och franska.
  • 1994 Uppfyller svensk rätt de krav som ställs i direktiv 77/187/EEG avseende anställningsskyddet vid företagsöverlåtelse. En utredning gjord för EFTA Surveillance Authority, Bryssel (70 s.).