E-post:
info@diskrimineringslagen.se

Webbplats:
www.diskrimineringslagen.se

Bostad:
Göteborg och Stockholm

Eberhard Stüber

Undervisning
Undervisning i juridik på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet i ämnena diskrimineringsrätt, allmän avtalsrätt, arbetsrätt, hyresrätt, konsumenträtt, straffrätt, offentlig upphandling och offentlighet & sekretess. Deltid från januari 2008, heltidsanställning med kursansvar mellan juli 2014 till januari 2018. Därefter undervisning på deltid t.o.m. juni 2020. Åter undervisning i arbetsrätt vid Göteborgs universitet fr.o.m. vt 2024.

Kompetensområden
Juris kandidat examen. Tidigare utredare vid Jämställdhetsombudsmannen. Mellan januari 2018 och februari 2022 arbete som senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. Många års erfarenheter av fackliga förtroendeuppdrag och verkstadsarbete. Sedan 2007 konsultuppdrag om arbetsrätt, diskrimineringsrätt, ekonomisk jämställdhet och lönefrågor. Högskolepedagogisk utbildning 15 hp, Genusvetenskap 5 p, Deutsch für Juristen 5 p, Engelska 40 p. Spanska 37,5 hp.
Tyska som modersmål. Franska och spanska på konversationsnivå.

Publicerat

 • Diskrimineringslagen, en kommentar.Tredje upplagan (679 s.). Norstedts juridik 2021
  (medförfattare Susanne Fransson).
 • ST kan driva på för lönekartläggningar. Debattartikel i Publikt 19.11.14 (medförfattare Lena Bjurving).
 • Nya metoder för jämställda löner – insyn, rapportering och certifiering (medförfattare Susanne Fransson), Kapitel i Festskrift till Örjan Edström, Skrifter från juridiska institutionen vid Umeå universitet / nr. 41, maj 2019 (13 s.).
 • Kan nya metoder stänga könslönegapet i EU? Debattartikel i Dagens Arena 19.05.06 (medförfattare Susanne Fransson).
 • Jämställda löner – ett erfarenhetsutbyte. Rapport från studiebesök i Ontario och Québec 15 – 21 april 2018. Jämställdhetsmyndigheten 18-09-20, (21 s.).
 • Samverkan för jämställda löner – vad är problemet?. Debattartikel i Dagens Arena 18.05.23 (medförfattare Örjan Edström och Susanne Fransson).
 • Diskrimineringslagen, en kommentar. Supplement till andra upplagan pga nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Wolters Kluwer januari 2017 (92 s.), medförfattare Susanne Fransson.
 • EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare. Debattartikel av Susanne Fransson & Eberhard Stüber i Lag & Avtal 17-06-29.
 • Mål om diskriminering - nya perspektiv på begreppet fingerad arbetsbrist? Kapitel i "Sui generis, festskrift till Stein Evju" (11 s.), Universitetsforlaget 2016.
 • Sänkta löner ökar inte sysselsättningen Susanne Fransson och Eberhard Stüber skriver tillsammans med företrädare för Kommunal i Borås tidning, 16-04-04.
 • European Journal of Social Law 2014:4, Temanummer med nordiska bidrag om diskrimineringsrätt, (red) Kerstin Ahlberg, Susanne Fransson & Eberhard Stüber, publicerat april 2016.
 • Inflytande och makt över lönebildning och lönesättning (medförfattare Susanne Fransson) (26 s.). I Makt och inflytande i arbetslivet (red) Margaretha Holmqvist. Premiss förlag 2016.
 • Diskrimineringslagen, en kommentar. Andra upplagan. Norstedts juridik 2015, (619 s.), medförfattare Susanne Fransson.
 • Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och individuell lönesättning. En kommentar till målet AD 2013 nr 64, (20 s.), medförfattare Susanne Fransson. I festskrift till Catarina Calleman – i rättens utkanter, Iustus förlag 2014.
 • Freedom of expression from a trade union perspective (medförfattare Susanne Fransson) (19 s.). I Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red) Fejø,Neergarrd, Tvarnø & Ølykke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013.
 • Hur löneavtalen ser ut samt uppfattas och tillämpas av parterna (48 s.). Kapitel i "Tarifflöner och individuell lönesättning. En studie av kvinnors och mäns löner i transportsektorn" (medförfattare Susanne Fransson, Jenny Säve Söderbergh, Monica Andersson Bäck) 2011
 • Diskrimineringslagen, en kommentar. Första upplagan (631 s.). Norstedts juridik 2010
  (medförfattare Susanne Fransson).
 • Fackets talerätt i Jämställdhetsnämnden. Om samverkan och förhandling
  i lönefrågor i antologi Nio perspektiv på jämställdhet (14 s.), Medlingsinstitutet 2009.
 • Lönekartläggning och marknadsbegreppet i antologi Marknaden – saklig
  grund för lönesättning? (28 s.), Susanne Fransson (red.), Nordstedts juridik 2007.
 • Samverkan och lönekartläggning - en rättsutveckling (medförfattare
  Susanne Fransson), Arbetsmarknad & Arbetsliv 3/2004 (13 s.).
 • Självsanering kan garantera sakliga löner (medförfattare Susanne
  Fransson), Lag & Avtal 6/2003.

Utredningsarbeten och analyser

 • 2023, Nyheter i transparensdirektivet (2023/970) jämfört med befintlig lagstiftning. Promemoria.
 • 2023, Marknadslöneläget som skäl för avsteg från likalöneprincipen. Underlagsrapport för Jämställdhetsmyndigheten, dnr. ALLM 2022/50.
 • 2022, Likvärdigt arbete - jämställdhetens blinda fläck. Promemoria inför medverkan på Forum Jämställdhet 2023.
 • 2022, Ekonomisk jämställdhet, Jämställdhetsmyndighetens rapport 2022:2 (projektledarskap, medförfattare Sara Andersson och Annika Karlsson).
 • 2021, Yttrande över direktivförslag om lönetransparens, Jämställdhetsmyndigheten.
 • 2021, Integrering av jämställdhetsperspektiv i personalvetarutbildningar. Projektrapport för Jämställdhetsmyndigheten.
 • 2020, Pay transparency - ett nordiskt perspektiv med Island som utgångspunkt. Underlagsrapport till Kommissionen för jämställda livsinkomster med förslag till utveckling och anpassning för tillämpning i Sverige.
 • 2020, Lönekartläggning på Jämställdhetsmyndigheten. En facklig kommentar (SACO och ST:s arbetsgrupp)
 • 2020, Jämställdhetsintegrering och angränsande regelverk. Promemoria (Jämställdhetsmyndigheten).
 • 2019, En kommentar till Riksrevisionens rapport 2019:16 om lönekartläggningsbestämmelser. Johanna Rickne & Eberhard Stüber.
 • 2019, Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning. Rapportförfattare Karl-Oskar Öhman (MfD), Sara Andersson & Eberhard Stüber (Jämställdhetsmyndigheten).
 • 2012, Upphandling för jämställdhet - jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV. (för Sveriges Kommuner & Landsting).
 • 2010, Country report on implementation of Dir 2004/113/EC on financial services (för EU-kommissionen tillsammans med Per Norberg).
 • 2007, Folkbildningen och deltagarnas rättsliga ställning (Folkbildningsrådet).
 • 2003 och 2005. Två rapporter om erfarenheter med jämställdhetslagens
  lönekartläggningsbestämmelser (JämO).
 • 1999-2001, tre rapporter på temat arbetsliv, graviditet och föräldraskap (JämO).