Yttrandefrihet och whistleblowing - Om gränserna för anställdas kritikrätt

av Susanne Fransson

Premiss förlag 2013, ISBN 978-91-86743-34-5, 170 sid.

Yttrande- och åsiktsfrihet är mänskliga rättigheter. För anställda i Sverige är yttrandefriheten reglerad i grundlag och Europakonventionen. Men anställda som slår larm om oegentligheter och missförhållanden riskerar omplacering eller uppsägning visar praxis från Arbetsdomstolen och Europadomstolen.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.