Nio perspektiv på jämställdhet. En antologi om kvinnors och mäns lönerMedlingsinstitutet (red. Ann-Marie Egerö) 2009, ISBN 978-91633-4263-9, 134 sid.

Antologin som handlar om kvinnors och mäns löner innehåller bidrag från företrädare för arbetsmarknadens parter, forskare, jurister och nationalekonomer. Susanne Fransson har skrivet ett bidrag Om kvinnors strejker, en väg till rättvisa och jämställda löner? Eberhard Stübers bidrag har rubriken Fackets talerätt i Jämställdhetsnämnden. Om samverkan och förhandling i lönefrågor. Boken kan beställas från Medlingsinstitutet, www.mi.se. Rättelse gällande sid. 126: Kärandepart i AD 2008 nr 63 är Unionen.

Ladda ner boken här

Beställ boken här

Klicka på länken för att ladda ned boken.