Marknaden - saklig grund för lönesättning? En fråga tio svar

av Susanne Fransson (red), antologi

Norstedts juridik 2007, ISBN 978-91-39-10905-1, 246 sid.

Begreppet marknaden har under de senaste åren kommit i blickpunkten i samband med lönesättning och tvister i domstol. Ett skäl är den ökade individualiseringen av lönesättningen, ett annat skäl är lagstiftning som förbjuder könsrelaterade löneskillnader. Boken visar olika perspektiv på frågan om marknadskrafternas betydelse för lönesättningen. Denna antologi vänder sig till dem som arbetar praktiskt med frågor om lönesättning, förhandlingar och avtal. Den är även lämplig i undervisning där frågor om arbetsmarknaden behandlas.

Bidragen är skrivna av Byrial Bjørst (Tekniska Landsforbund), Kurt Eriksson (Medlingsinstitutet), Susanne Fransson (Göteborgs universitet), Marianne Hörding (Sveriges Kommuner och Landsting), Per Norberg (Lunds universitet), Björn Rombach (Göteborgs universitet), Lena Svenaeus (Länsstyrelsen i Östergötland), Eberhard Stüber (JämO), Jenny Säve-Söderbergh (Stockholms universitet), Göran Söderlöf (Sveriges kommuner och Landsting).

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.