Makt och inflytande i arbetslivet

(red) Margaretha Holmqvist

Premiss förlag 2016, ISBN 978-91-86743-53-6, 296 sid.

Antologin syftar till att starta en debatt om arbetslivsforskningens villkor och särskilt om makt och inflytande i arbetslivet. I Sverige fanns länge en uttalad politisk vilja att att gynna arbetslivsforskningen. Så är det inte längre. Fransson & Stüber lyfter i sitt bidrag fram, utifrån aktuella exempel, perspektivet inflytande och makt över lönebildning och lönesättning. Här granskas detta utifrån huvudavtal som berör medlemmarna i IF Metall respektive Kommunal.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.