Jag är Roxy

av Roxy Jansson Stening och Susanne Fransson

Virens Förlag 2022, ISBN 978-91-988003-4-0, 113 sidor.

Hur är det att vara tretton är i dagens samhälle? Den här boken ger en unik inblick och kunskap om Roxys liv från det att hon vaknar till dess att hon somnar. Vi får följa med på en resa i rullstol, med personliga assistenter i en värld där det finns stora brister när det gäller tillgänglighet och anpassningar. Roxy har olika funktionsvariationer och därmed rättigheter enligt lagstiftning. Hur fungerar då detta i praktiken? I boken kan du läsa om hur det går att ta sig fram med rullstol på gatorna i Göteborg. Du får också reda på hur det är när assistenter slutar och nya ska rekryteras. Och du får veta hur dåligt det fungerar i skolan och hur orättvist det då blir när betyg sätts. Men Roxy berättar också om sitt fritidsliv och om sina framtidsdrömmar. I boken delar Roxy med sig av hela sin livsvärld och sina erfarenheter.

Boken vänder sig till alla som är intresserad av funktionsrättsfrågor. Både barn och vuxna kan läsa boken. Den kan användas som kurslitteratur på gymnasiets omvårdnadsprogram, utbildningar för personliga assistenter och barnrättsombud, högskolekurser inom hälso- och sjukvårdsprogrammet, lärarprogrammet och socionomprogrammet med mera. QR-koden används för att länka till ytterligare material och fördjupning. Boken kan därmed uppdateras fortlöpande.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.