Diskrimineringslagen, en kommentar, första upplagen

av Susanne Fransson och Eberhard Stüber

Norstedts juridik 2010, ISBN 978-91-39-11066-8, 632 sid.

Sedan 2009 gäller en ny diskrimineringslag för arbetsliv, utbildning och andra samhällsområden. Boken ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Framställningen kompletteras med referenser till litteratur och artiklar. Norstedts juridik tillhandahåller även boken i on-line utförande.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.