Diskrimineringslagen, en kommentar, tredje upplagan

av Susanne Fransson och Eberhard Stüber

Norstedts juridik 2021, ISBN 978-91-39-02299-2, 685 sidor.

Det är sex år sedan andra upplagan utkom. EU-rätten utvecklats ständigt, lagens aktiva åtgärder ändrades år 2017 och ny rättspraxis har tillkommit. Särskilt mål om indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet. Boken ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Sammanlagt närmare 700 rättsfall berörs. Framställningen kompletteras med referenser till litteratur och artiklar.

En webbaserad version, som samtidigt uppdaterats, är tillgänglig via den juridiska informationstjänsten Juno som administreras av Karnov Group.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.