Diskrimineringslagen, en kommentar, andra upplagen + supplement 2017

av Susanne Fransson och Eberhard Stüber

Norstedts juridik 2015, ISBN 978-91-39-11429-1, 619 sidor samt supplement januari 2017, 92 sidor.

På fem år har mycket hänt sedan första upplagan utkom. EU-rätten har utvecklats, den svenska lagen har förändrats och ny rättspraxis har tillkommit. Boken ger en utförlig beskrivning av rättsområdet. Lagen kommenteras och hänvisningar ges till förarbeten. Rättsfall från EU-domstolen och från samtliga berörda svenska domstolar och nämnder behandlas utförligt. Framställningen kompletteras med referenser till litteratur och artiklar.

Med boken följer från och med januari 2017 ett supplement som beaktar de lagändringar om aktiva åtgärder i diskrimineringslagen som gäller från den 1 januari 2017.

En webbaserad version, som samtidigt uppdaterats, är tillgänglig via den juridiska informationstjänsten Zeteo som administreras av Wolters Kluwer.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på någon av länkarna nedan för att köpa boken.