QR koder


Att förstå diskrimineringslagen (2017), Susanne Fransson och Per Norberg

Hej och välkommen till boken Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter.
Vi som har skrivit boken är Susanne Fransson och Per Norberg. Om du vill kontakta oss kan du göra det på susanneefransson@hotmail.com respektive Per.Norberg@jur.lu.se. Vi kommer att lägga in kommentarer till texten i boken fortlöpande. Vi kommer då att hänvisa till viss sida i boken.

En uppsats om frågan om tiggeriförbud. Martin Königson, student på socionomprogrammets sjunde termin, har skrivit en text om mänskliga rättigheter och frågan om tiggeriförbud i Sverige.

Författarnas kommentarer s. 16 om flyktingar och bostäder.

Författarnas kommentarer s. 18 om strukturell diskriminering.

Författarnas kommentarer s. 22 och s. 26. Arbetsdomstolen har nu prövat målet med den vårdvägrande barnmorskan. I domen AD 2017 nr 23 gör domstolen mycket tydliga uttalanden om att de beslut som fattats av den svenska riksdagen, ”i demokratisk ordning”, när det gäller svensk hälso- och sjukvård som rör kvinnors rätt till god hälsovård i samband med abort är en legitim begränsning av religionsfriheten (inkluderat samvetsfriheten). Att inte anställa vårdvägrande barnmorskor är också lämpligt och nödvändigt för att uppnå detta syfte. Barnmorskans religionsfrihet hade därmed inte kränkts och hon var inte heller indirekt diskriminerad enligt arbetsdomstolen. Nu får vi vänta och se om Europadomstolen kommer att pröva frågan, ca 90 procent av alla klagomål avvisas, eller inte. Läs Arbetsdomstolens dom här.

Författarnas kommentar s. 26 om indirekt diskriminering och demokratisk positivism.

Fördjupning s. 72, artikel i Arbetsmarknad & arbetsliv av Susanne Fransson. Tre domar – en studie av begränsningen av kvinnors rätt att manifestera sin religion i arbetslivet.

Författarnas kommentar s. 78. Målet har nu prövats av Arbetsdomstolen i AD 2017:7. Mannen fick 40 000 kr i allmänt skadestånd samt 15 000 kr i ekonomiskt skadestånd. Läs domen här och läs artikeln om målet i Lag & Avtal här .

Författarnas kommentarer s.104 om beviskrav och bevisbörda.

Sid. 104, AD 2005 nr 98. Utgör språkkrav diskriminering?

Författarnas kommentarer s. 142 och s. 146 om marknadsargumentet.

Sid. 142 och 146, Analys av AD 2013 nr 64 av Fransson och Stüber.

Sid. 142 och 146, Elefanten i rummet, Norberg om diskrimineringslagstiftningen.