E-post:
info@diskrimineringslagen.se

Webbplats:
www.diskrimineringslagen.se

Bostad:
Göteborg och Stockholm

Eberhard Stüber

Undervisning
Undervisning i juridik på Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet i ämnena diskrimineringsrätt, allmän avtalsrätt, arbetsrätt, hyresrätt, konsumenträtt, straffrätt, offentlig upphandling och offentlighet & sekretess. Deltid från januari 2008, heltidsanställning mellan juli 2014 till januari 2018. Därefter ny deltidsanställning. Delat kursansvar för Myndighetsutövning i socialt arbete – förutsättningar och konsekvenser (25 hp) på socionomprogrammets sjunde termin.

Kompetensområden
Jur kand, tidigare utredare vid Jämställdhetsombudsmannen. Sedan januari 2018 arbete som senior utredare vid Jämställdhetsmyndigheten. Många års erfarenheter av fackliga förtroendeuppdrag och verkstadsarbete. Sedan 2007 konsultuppdrag om arbetsrätt, diskrimineringsrätt och lönefrågor.

Publicerat

 • EU-domarna om neutralitet har övertolkats av arbetsgivare. Lag & Avtal 6-7 2017 (medförfattare Susanne Fransson).
 • Diskrimineringslagen, en kommentar. Supplement till andra upplagan pga nya bestämmelser om aktiva åtgärder. Wolters Kluwer januari 2017 (92 s.), medförfattare Susanne Fransson.
 • Mål om diskriminering - nya perspektiv på begreppet fingerad arbetsbrist? Kapitel i "Sui generis, festskrift till Stein Evju", Universitetsforlaget 2016.
 • European Journal of Social Law 2014:4, Temanummer med nordiska bidrag om diskrimineringsrätt, (red) Kerstin Ahlberg, Susanne Fransson & Eberhard Stüber, publicerat april 2016.
 • Inflytande och makt över lönebildning och lönesättning (medförfattare Susanne Fransson) (26 s.). I Makt och inflytande i arbetslivet (red) Margaretha Holmqvist. Premiss förlag 2016.
 • Diskrimineringslagen, en kommentar. Andra upplagan. Norstedts juridik 2015, (619 s.), medförfattare Susanne Fransson.
 • Lönediskriminering i ett system med normlösa avtal och individuell lönesättning. En kommentar till målet AD 2013 nr 64, (20 s.), medförfattare Susanne Fransson. I festskrift till Catarina Calleman – i rättens utkanter, Iustus förlag 2014.
 • Freedom of expression from a trade union perspective (medförfattare Susanne Fransson) (19 s.). I Festskrift Liber Amicarum et Amicorum in Honour of Ruth Nielsen (red) Fejø,Neergarrd, Tvarnø & Ølykke. Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2013.
 • Hur löneavtalen ser ut samt uppfattas och tillämpas av parterna. Kapitel i "Tarifflöner och individuell lönesättning. En studie av kvinnors och mäns löner i transportsektorn" (medförfattare Susanne Fransson, Jenny Säve Söderbergh, Monica Andersson Bäck) 2011
 • Diskrimineringslagen, en kommentar. Första upplagan. Norstedts juridik 2010
  (medförfattare Susanne Fransson).
 • Fackets talerätt i Jämställdhetsnämnden. Om samverkan och förhandling
  i lönefrågor i antologi Nio perspektiv på jämställdhet, Medlingsinstitutet 2009.
 • Lönekartläggning och marknadsbegreppet i antologi Marknaden – saklig
  grund för lönesättning?, Susanne Fransson (red.), Nordstedts juridik 2007.
 • Samverkan och lönekartläggning - en rättsutveckling (medförfattare
  Susanne Fransson), Arbetsmarknad & Arbetsliv 3/2004.
 • Självsanering kan garantera sakliga löner (medförfattare Susanne
  Fransson), Lag & Avtal 6/2003.

Utredningsarbeten

 • 2012, Upphandling för jämställdhet - jämställdhet som kvalitetskrav i LOU och LOV. (för Sveriges Kommuner & Landsting).
 • 2010, Country report on implementation of Dir 2004/113/EC on financial services (för EU-kommissionen tillsammans med Per Norberg).
 • 2007, Folkbildningen och deltagarnas rättsliga ställning (Folkbildningsrådet).
 • 2003 och 2005. Två rapporter om erfarenheter med jämställdhetslagens
  lönekartläggningsbestämmelser (JämO).
 • 2003 och 2005. Två rapporter om erfarenheter med jämställdhetslagens
  lönekartläggningsbestämmelser (JämO).
 • 1999-2001, tre rapporter på temat arbetsliv, graviditet och föräldraskap (JämO).