Aktuella seminarier eller publikationer

  Dags att sätta stopp för nedvärderingen av kvinnors arbete

  23-02-08 Eberhard Stüber håller "brandtal" på Forum jämställdhet i Malmö. Utgångspunkten är hans pm Likvärdigt arbete - jämställdhetens blinda fläck.

  Marknadslöneläget som skäl för avsteg från likalöneprincipen

  23-01-03 Underlagsrapport på uppdrag av Jämställdhetsmyndigheten.
  I rapporten ges en sammanfattande bakgrundsbeskrivning till frågans uppkomst och dess samband med olika delar av diskrimineringslagen. Vidare uppmärksammas skrivningar i svenska kollektivavtal gällande svårigheter att bibehålla eller rekrytera personal. Marknadslönefrågans koppling till likalöneprincipen bör även förstås som en specifik delaspekt av det övergripande temat ”undervärderingen av kvinnodominerat arbete”. Dessutom berörs sambandet till en internationell trend för att främja jämställda löner. Det handlar om ett perspektivskifte där förbud mot lönediskriminering kompletteras med olika typer av pro-aktiva åtgärder.

  Jag är Roxy

  22-12-03 Release seminarium på Kvinnofolkhögskolan i Göteborg för Jag är Roxy. Min livsvärld och mina erfarenheter av Roxy Jansson Stening och Susanne Fransson. Boken ger en inblick i vardagen för en 12-13 årig flicka som har en CP-skada. Evenemanget kommer även att kunna följas via länk. Boken går att beställa här. Lyssna på en längre intervju med Roxy i P4 Karlavagnen 22-11-29. Cirka 20 minuter i inledningen av programmet.