Aktuella seminarier eller publikationer

  Undervärderingen av kvinnodominerat arbete och Agenda . Kan Sverige visa på en väg framåt?

  22-09-07 Arena Idé seminarium, se program och talare. En bakgrund till temat för seminariet beskrivs i en pm, Likvärdigt arbete - jämställdhetens blinda fläck. Länk till inspelning av seminariet finns här.

  Ekonomisk jämställdhet - en uppföljning av senare års utveckling av det jämställdhetspolitiska delmålet

  22-01-31 Presentation av ett regeringsuppdrag. Författare Annika Karlsson, Sara Andersson och Eberhard Stüber (projektledare)
  Jämställdhetsmyndighetens rapport 2022:2 är på drygt hundra sidor. Sammantaget, inklusive bilagor och underlagsrapporter, handlar det om cirka 300 sidor text. En rapportpresentation och intervju med projektansvarig sammanfattar innehåll och kommenterar arbetet med själva rapporten. TV 4 uppmärksammade rapporten med ett inslag i nyhetsmorgeon (6 min) och med ett kort reportage (1 min) på temat offentlig företagsfinansiering.

  Nu finns tredje upplagan av lagkommentaren!

  21-06-22 Diskrimineringslagen, en kommentar går att beställa i bokform (685 sidor) och ingår i Norstedts juridiks gula bibliotek. Texterna görs även tillgängliga via den juridiska databasen JUNO.