Att förstå lagstiftning om diskriminering och mänskliga rättigheter

Susanne Fransson & Per Norberg

Premiss förlag 2017, ISBN 978-91-86743-65-9, 221 sid.

Boken vänder sig till alla som är intresserade av att förstå grunderna för diskrimineringslagstiftning och mänskliga rättigheter. QR-koder används för att länka till ytterligare material och för att fortsatt kunna lägga in kommentarer och uppdateringar.

Beställ boken här

Beställ boken här

Klicka på länken för att köpa boken.